akademisyenlerYÖK, 10 Eylül 2016’da KHK’dan etkilenen ÖYP’lilere ilişkin, üniversitelere genelge gönderdi.

Genelgeye göre; yabancı dil barajını geçip lisansüstü yerleştirme bekleyen adaylar için, merkezi yerleştirme bekleyenlere lisansüstü yerleştirme kararı verildi.

YÖK’ün üniversitelere gönderdiği genelge şöyle:

Bilindiği üzere, 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 49. maddesinde ÖYP kapsamında 33.maddenin (a) fıkrası uyarınca atanmış olan araştırma görevlilerinin statülerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50/d maddesinde belirtilen statüye dönüştürüleceği ve bunlar hakkında 50/d maddesi hükümlerinin uygulanacağı belirtilerek, bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden yeniden 33. Maddenin (a) fıkrasına göre ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin kaldırılacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı kanun hükmünde kararnamede bu araştırma görevlilerinden 2547 sayılı kanunun 35. maddesi uyarınca başka bir üniversitede ve yurtdışında eğitimde bulunanların üniversitenin talebi üzerine on beş gün içinde üniversitelerine dönmek zorunda oldukları, bu süre içeresinde dönmeyenlerin atamalarının iptal edileceği belirtilmiştir. Yükseköğretim Genel Kurulunun 07.09.2016 tarihli toplantısında kararın üniversitelerimizde uygulanmasında birliğin sağlanmasını teminen ;

1) Halen lisansüstü eğitime kayıtlı olmayan ÖYP Araştırma Görevlilerinden, yabancı dil barajını geçip lisansüstü eğitim için yerleştirme bekleyenler ile yüksek lisans eğitimini tamamlayıp doktora eğitimi için Yükseköğretim Kurulundan merkezi yerleştirme bekleyen araştırma görevlilerine Başkanlığımızca lisansüstü eğitim yerleştirmesi yapılmasına,

2) Anılan Kanun Hükmünde Kararname ile statüleri 50/d maddesine dönüştürülen araştırma görevlilerinin atamalarının, söz konusu kanun maddesi uyarınca bir yıllığına yapılabileceğine,

3) Halen bulundukları üniversite dışında lisansüstü eğitim gören araştırma görevlilerinin üniversiteye geri çağrılma işlemleri ÖYP Usul ve Esasları çerçevesinde değerlendirilirken; akademik gerçeklik ve teamüller dikkate alınarak, araştırma görevlisinin lisansüstü eğitim gördüğü programın faal olup olmadığı, lisansüstü eğitim yapılan alanın niteliği, teknik ve akademik destek verebilecek öğretim üyesi sayısı ile bilimsel çalışma yapılabilecek imkânlar, lisansüstü eğitim yapılacak alanın fen, mühendislik ve sağlık bilimlerinde olması halinde ise tam gün laboratuvar çalışmasına katılma zorunluluğu gibi hususlara özen gösterilmesine,

4) Anılan KHK uyarınca Kadro ile ilişiği kesilen ÖYP araştırma görevlilerinin öğrencilik statülerinin devam etmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Haber Etiketleri : , ,
çayyolu diş hekimi mide botoksu Tıbbi Sekreterlik Doğum Koçluğu Ankara varis Paykasa Paykwik Ankara dershane Biber hapı orjinal Orjinal lida Mobil bozum forma yaptırmak bakırköy psikolog çayyolu kombi servisi